Zij die op zee bleven

Zij die op zee bleven…dit is de uitdrukking van vissers die niet meer terugkwamen van zee. Onze familie bestond tot de 19e eeuw uit vissers. Verschillende personen uit de stamboom zijn op zee gebleven. Onderstaand een korte en onvolledige opsomming van een aantal familieleden die op zee zijn gebleven.
 

Jan Post (1784-1833)
Verdronken in de Waddenzee (bij Wierum) op 12 juni 1833 evenals zijn zoon Jan Post.

Louwe Post (1847-1883)
Louwe voer als knecht op “de Jonge Evert”, die bij een poging om tijdens hevige storm via het Goereese Gat binnen te lopen is omgeslagen en later gestrand bij Ouddorp. Bij vonnis van de Arr. rechtbank te Alkmaar d.d. 6-10-1887 wordt rechtsvermoeden van overlijden uitgesproken.

(K)Cornelis Post (1864-1879)
Verdronken in de Noordzee op 3-12-1879. Hij is vermeld op het vissersmonument Urk.

Sjoert Post (1874-1897)
Sjoert voer op de UK311 die bij een poging om bij zware storm binnen te lopen, is vergaan. Zijn overlijden is op 11-5-1897 op Terschelling aangegeven.
 
Okke Post (1865-1918) en zijn zonen Pieter en Albert
Omgekomen met twee zonen, bij het binnenhalen van een opgeviste zeemijn nabij Terschelling.

Jochem Post (1927-1975)
Jochem Post is als lid van de Helderse reddingsboot om het leven gekomen bij een reddingsactie bij de beruchte Haaksgronden ten noorden van Den Helder. In de pers is destijds uitgebreid aandacht geweest voor dit drama. In Levend Verleden van 2004 is een samenvattend artikel verschenen.

 
 
 
 
De Urker vissers die op zee omgekomen zijn staan gebeiteld in het vissersmonument op Urk. Op deze marmeren platen treffen we verschillende Posten aan.