Het betoverde kind

Het speuren in oude kerkenraadsnotulen levert soms verrassende ontdekkingen op. In de notulen van de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Den Helder, uit 1882, kwam ik een merkwaardige geschiedenis tegen over een betoverd kind. Het gaat hier om Louwrens Post, het is de opa van mijn opa.

Op 22 december 1882 worden Louwrens Post (1828) en zijn tweede vrouw Klaartje Flens ontboden bij de kerkenraad van de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Den Helder. Dit is slechts enkele dagen voor kerst, een paar dagen ervoor hebben ze hun tweede kindCornelis begraven. Hij werd slechts acht maanden oud. Louwrens en Klaartje zijn ontboden in de kerkenraadsvergadering om reden volgens de Preses: ‘dat dat zij een gerugt verspreiden als zou hun gestorven kind betoverd zijn geweest.’ Na herhaald vragen door de Preses leest deze het avondmaalsformulier voor; het klassieke avondmaals-formulier bevat een gedeelte waarin het o.a. gaat over toverij en waarzeggerij. Doch, zo staat er in de notulen, ‘daartegen hebben zij veel tegenspraak en verklaren dan maar geheel van de Gemeente af te gaan. Op onderscheiden wijzen worden zij nog door de broeders aangesproken, maar allen moeiten is vergeefs, beiden blijven volhouden te geloven dat hun kind betoverd is geweest. Daar er geen overtuigen aan is en de tijd ten einde is, zo besluit de kerkenraad de opzegging van hun lidmaatschap aan te nemen daarmee toch met hen gehandeld moet worden, word bepaald dat als zij niet terug komen om belijdenis te doen hen dan zondag 24 december af te lezen.’

In de kerkenraadsvergadering van 4 februari 1882 komt deze zaak terug. In de notulen staat dat als ‘blijk van de onbuigzaamheid van Post en echtgenote kwam zondag 24 december bij den kerkenraad een brief binnen van hun in, waarin zij verklaarden van de gemeente geschrapt te willen worden, daar zij geen belijdenis kunnen doen van hunne zonden, dewijl zij hun doen niet als zonden beschouwen.’ Het lidmatenregister geeft summier nog meer informatie. Louwrens en Klaartje zijn geschrapt als lid om bijgeloof en het bezoeken door Klaartje van een kaartenlegster. Het is onduidelijk of de gestorven Cornelis nog gedoopt is geweest.

De Chr. Afgescheiden Gemeente van Louwrens en Klaartje had sinds 1862 een eigen kerkgebouw aan de Kanaalweg. Dit was de Bethelkerk. In 1912 is deze kerk gesloopt en is de Zuiderkerk aan de Spoorstraat hernoemd in Bethelkerk. Er zijn geen foto’s van Louwrens en Klaartje. Wel hebben we dus een foto van de kerk waarin het gebeuren van het betoverde kind zich heeft afgespeeld met de toenmalige predikant ds. J.A. de Klercq die van 1879 tot 1895 aan de gemeente verbonden was.

Dit is een verkorte versie van deze geschiedenis. GeĂ¯nteresseerden kunnen een pdf document bij mij opvragen met daarin foto’s van de kerkenraadsnotulen en een uitgebreidere beschrijving van deze geschiedenis.