Urk, wijken in beeld

Onder de titel Urk, wijken in beeld zijn in de zeventiger jaren 6 delen verschenen met daarin oude foto’s van Urk. Foto’s van Urker huisjes en het Urker leven voorzien van een korte tekst. In deze delen komen ook familieleden Post voor. De summiere informatie maakt het vaak onmogelijk om deze personen terug te herleiden naar de juiste persoon in de familiestamboom. Overigens zijn de genoemde jaartallen niet altijd correct. Onderstaand de verschillende foto’s die betrekking hebben op de familie Post.