Oudste brief

De oudste brief die in de familiestukken zit is een brief van Louwrens Post (1828-1919). Louwrens is de stamvader die Urk verliet en in Harlingen een nieuw bestaan ging opbouwen. Later verhuisde hij als weduwnaar met enkele kinderen naar Den Helder. Het handschrift wijkt af van zijn handtekening, die we kennen uit tal van andere stukken. Het lijkt erop dat Louwrens zelf niet kon schrijven, maar deze brief heeft gedicteerd aan een ander. Deze brief heeft hij op 20 juni 1863 laten schrijven aan de burgemeester van Urk. De brief is moeilijk te lezen, maar heeft betrekking op de overschrijving uit het bevolkingsregister Urk naar Harlingen. Onderstaand de vertaalde tekst voor zover mogelijk.

Harlingen den 21 juni 1863

Geeft te kennen Louw Post thans wonend te Harlingen, dat door hem ? 26 mei jl met vrouw en vijf kinderen het eiland Urk is ??? met de woon is verlaten om zich te Harlingen. Zoodanig te vestigen en voor ? Urk Om met gezin uit het bevolkings register te worden geroyeerd en van het royement per telegraaf aan den Heer Burgemeester den stad Harlingen in te zenden het geen … heeft aangetekend … Wat menigmalen is geïnformeerd of certifaat was ontvangen doch tot heden niet ingekomen waardoor gedrongen de de vrijheid te nemen andermaal Wel ? te verzoeken certificaat van royement uit het bevolkingsregister te Urk bij den Heer burgemeester te Harlingen in te zenden van zich in het bevolkingsregister met opgaaf van wijk en nummer te ….. …. Verblijvende op spoedige bevordering en toezending van Urk …hopen en zijn met alle eerbied dank.

L Post