Vissers

Tromp Post (1834) kwam waarschijnlijk als eerste van de familie in Den Helder wonen vanuit Harlingen en Urk, dit was rond 1874. Al snel daarna volgde zijn broer Louwrens (1828), onze stamvader. Het is niet eenvoudig om een spoor van hun vissersleven terug te vinden, want tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel archieven, waaronder oude vlootlijsten vernietigd. De vlootlijst van Van Keulens Almanak uit 1886 is er nog. Deze geeft de vermelding dat Trom eigenaar was van De Jonge Albert.
 
 
 
Een artikel uit de Heldersche Courant van 1898 geeft duidelijkheid. In dit artikel wordt genoemd dat Urker vissers de visserij verplaatsen naar Nieuwediep. In dit artikel wordt ook de Jonge Albert van Tromp genoemd. 
 
Het lijkt erop dat Tromp en Louwrens tot de eerste generatie Urker vissers behoorden die in Den Helder de ingezakte visserij nieuw leven bracht. Louwrens (1828) onze stamvader is voor zover bekend geen eigenaar geweest van een botter. Na veel zoeken is een krant gevonden waarin een advertentie staat van Reder F. Schilling. Hij bedankt L. Post voor zijn trouwe dienst als schipper. Het is niet helemaal zeker te zeggen, maar het kan bijna niet anders of dit moet Louwrens geweest zijn. Louwrens op zijn beurt, plaatste eveneens een advertentie waarin hij zijn werkgever bedankt voor het jubileumcadeau.
 
 
 
 
 
 
Deze foto uit 1930 laat de aankomst zien van de botters en vletten met ansjovis en haring. De vis ligt op sorteertafels om geteld en gesorteerd te worden (foto vrij gebruik Regionaal Archief Alkmaar).
 
De eerste zoon van Louwrens uit zijn tweede huwelijk was Sjoerd Post (1875-1963). Uit de stamreeks is hij de laatste visser geweest, maar na afsluiting van de Zuiderzee door de Afsluitdijk is hij bij de Rijkswerf gaan werken. Zijn zoon Reijer heeft nog enkele botters en kotters gehad. De andere zonen van Sjoerd, Louwe en Simon mochten vanwege het grote mijnengevaar op zee geen visser worden. Ze werden broodbakkers.