Verste voorvader

Wie was onze verste voorvader? Tot hoever kunnen we gaan in het nageslacht totdat we hem gevonden hebben? De lijn stopt al vrij snel bij Jan Janszn. Post geboren ca. 1700. Hij werd Janteboe genoemd en was gehuwd met Ytje Fockes, geboren 1704 in Lemmer. In het overlijdensregister Urk is geen vermelding van overlijden gevonden van Janteboe.  Hier stopt alle informatie, meer weten we niet. Er zijn onbevestigde berichten dat hij uit St. Anna Parochie komt. Ene Jan Jansz Post uit St. AnnaParochie (geb. 1664 overleden 17-3-1728), zou zijn vader geweest kunnen zijn, maar hiervoor is geen bewijs. Het is wel opvallend dat in St. Anna Parochie veel Posten te vinden zijn. Dit is een belangrijke aanwijzing, maar verder ontbreekt elk spoor.

Urker geschiedsschrijvers verwijzen vaak naar de pestepidemie in 1635 waarbij een groot deel van de Urker bevolking is omgekomen. Dit zou een reden kunnen zijn waarom er verder geen gegevens meer vindbaar zijn.