Brief met kleine kerkgeschiedenis

Op 20 november 1944 schreef Louwe Post (1907-1975) een brief aan de heer Van Berkum, ouderling van de Christelijke Gereformeerde Kerk Den Helder. Deze brief is geschreven tijdens de oorlogsjaren en is interessant omdat deze een klein stukje kerkgeschiedenis bevat. In 1944 werkte Louwe in zijn bakkerij in Den helder en Van Berkum was geëvacueerd naar Broek op Langedijk. De kleine kerkelijke gemeente aan de Steengracht was nog verder gekrompen tot een klein groepje mensen. Elders in Den Helder kerkten de gereformeerden. In 1944 werd deze gereformeerde kerk geconfronteerd met een kerkscheuring. Gedwongen door tal van theologische en kerkelijke opvattingen vooral over de zg. leer van de veronderstelde wedergeboorte van dr. Kuijper, besloot een groep onder leiding van K. Schilder de gereformeerde kerken te verlaten. Dit kerkelijk schisma raakte niet zozeer de Christelijk Gereformeerden, deze stonden hier wat buiten. Wel zien we in de kleine gemeenten van Den Helder hoe dit werd betrokken in de vraag van de gereformeerde kerk om gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren in de bange oorlogsjaren. In deze brief vraagt Louwe om advies, hoewel hij en de gemeente er wel een standpunt over heeft over ingenomen.

Zijdelings in deze brief wordt de pijn gevoeld van het gemis van de voorganger ds. Kieft die ook geëvacueerd lijkt te zijn?

Den Helder 20-11-44

Waarde broeder v Berkum,

Hier alles wel en we hopen van u hetzelfde. Het is hier alleen een beetje stil dat er zoveel weg zijn. Maar we hebben gelukkig nog flink werk dat verzet nog een beetje. Hoe bevalt het u in Broek, we horen zo weinig hoe gaat het met onze voorganger daar horen we ook niets meer van. xxx hebben wel een het gevoel dat geen mensch meer aan het achtergebleven deel van de gemeente denkt. Vooral zondags als het zoo stil is dan valt het niet mee. Zoals u wel gehoord zult hebben gaan de diensten nog gewoon door, en wat ook door de gemeente zeer op prijs gesteld. Ook de collecten zijn goed voor zoo klein deel, heel goed te noemen . Nu hebben we echter de raad van den kerkenraad nodig naar aanleiding van een voorstel van den kerkeraad der Geref. kerk. Deze hebben zondag een week Avondmaal, en nu zijn wij uitgenodigd om gezamenlijk met hun Avondmaal te houden. Wij hebben in beginsel besloten daar niet aan met te werken om velerlei redenen. Zeker hun aanbod zien zien praktiseren welgemeend en dat hebben we ook gezegd, maar we geloven dat we daar niet aan mogen meewerken. Zeker het moet wel zo zijn dat we alle Chr.. Gerf. en Ger. aan een tafel des Heeren door zouden gedenken, maar wij geloven ook dat zover noch niet zijn. Hoe denkt u en onze voorganger ds. Kieft daarover? Gaarne zouden we zo spoedig mogelijk als het kan nog voor zaterdag bericht van u hebben hoe in deze te handelen dan kunnen wij officieel xxx namens de kerkeraad xxx geen xx x groet en ook de voorganger Kieft van ons en tot een spoedig wederzien in een xx en een voltallige zzzz

L. Post