Privacy

Een groot deel van de gegevens en data zijn op internet vrij eenvoudig te vinden en daarmee openbaar toegankelijk. Het stamboomonderzoek gaat over personen en levens van mensen. Er past daarom voorzichtigheid. Om deze reden is de informatie over nog levende personen beperkt gehouden. In de stamboom zijn gegevens van nog levende personen niet zichtbaar. Verdere afscherming van gegevens en bijvoorbeeld foto’s, is mogelijk door het werken met toegangscodes. Hier is vooralsnog niet voor gekozen.

Mocht iemand bezwaar hebben tegen vermelding van zijn of haar persoonsgegevens op deze site, dan kan contact worden opgenomen met de sitebeheerder.