Louwe Post (1916-1942)

Hij was marinier, één van de weinige in onze familie voor zover bekend. Hij had zich in 1931 vrijwillig aangemeld of ingeloot. In elk geval diende hij op de Hr. Ms. Jan van Gelder, een mijnenveger met Den Helder als thuisbasis. Op 21 februari 1938 werd Louwe overgeplaatst naar de Hr. Ms. Java. De Java was een Nederlands oorlogsschip, een lichte kruiser gebouwd tijdens de eerste wereldoorlog en in 1921 in gebruik genomen. De Java was een bekend oorlogsschip in Den Helder. Er is nog een Polygoon journaal waarin te zien is hoe de Java wordt uitgezwaaid door de inwoners van Den Helder. In 1937, vlak voor de oorlog, kreeg de kruiser op de Rijkswerf nog een ingrijpende verbouwing. De Java vervulde verschillende patrouillediensten, maar in 1940 werd het ernst. Het schip werd uitgezet voor konvooidiensten in Nederlands-Indië en in de jaren daarna werd de Java daadwerkelijk ingezet bij verschillende acties in de Gasparstraten en bij de slag in de Straat Badoeng. De Java werd uiteindelijk op 27 februari 1942 tijdens de Slag in de Javazee samen met de kruiser De Ruyter door de Japanse strijdkrachten tot zinken gebracht.

Hr. Ms. Java bij vertrek uit Den Helder

Het wrak van de Java behoort tot de spoorloos verdwenen oorlogswrakken van de Indonesische zeebodem. Het wrak van de Java en De Ruyter is illegaal geborgen en als oud ijzer verkocht.